返回列表 发帖

maseczki ochrone polski producent szybka wysy_ka

maseczki jednorazowe maseczki wielorazowe Maska barierowa jest po_wi_cona do noszenia przez witalnych ludzi. W Ameryce musz_ respektowa_ norm ASTM, kt髍e maj_ cztery poziomy ochrony (od niewielkiego ryzyka nara_enia na p_yny do wysokiego ryzyka nara_enia na p_yny). Je_eli jeste_my chorzy, wtedy kiedy m體imy, rzucamy w powietrze kropelki wirusa. Znowu, w scenariuszach najwy_szego ryzyka zaleca si_ noszenie pe_niejszej opieki ni_ powszedniego fartucha, r_kawiczek, maski jak i r體nie_ gogli.

返回列表